1986 rok założenia
Oferta

Morski terminal przeładunkowy i magazynowanie produktów płynnych

Realizujemy przeładunki towarów płynnych 

w III klasie niebezpieczeństwa pożarowego:

 • paliwa żeglugowe typu: MGO, MDO oraz IFO
 • lekkie i ciężkie oleje opałowe
 • oleje napędowe
 • biopaliwa

produkty naftowe o temperaturze zapłonu powyżej 100:

 • gacz parafinowy
 • oleje bazowe i inne

pozaklasowe:

 • olej rzepakowy
 • melasa
 • inne produkty ciekłe

 

Stanowiska przeładunkowe

Terminal Przeładunkowy przystosowany jest do obsługi statków, cystern kolejowych oraz autocystern.

W najbliższym czasie planujemy prace modernizacyjne na terenie terminalu, dzięki którym będziemy mogli zagwarantować naszym partnerom usługi przeładunkowe o najwyższym poziomie technicznym oraz organizacyjnym.


Nabrzeże

Możemy obsłużyć statki o zanurzeniu do 10 m i długości do 150 m.

Rata załadowcza do 300 m3/h

Rata wyładowcza do 600 m3/h

 

Bocznica kolejowa

Bocznica długości 600 m, możliwość jednoczesnego rozładunku 16 wagonów.

Rata przeładunkowa bocznicy do 270m3/h

 

Stanowiska autocystern

3 stanowiska o możliwości przeładunkowej do 100 m3/h

 

 

Infrastruktura magazynowa

Zbiorniki naziemne o pojemności 20 800 m3 

Zbiorniki przystosowane są do magazynowania towarów klasy III, produktów naftowych i pozostałych.


Barki zbiornikowe o łącznej pojemności 6000m3


Statek ECOMAL – zbiornikowiec olejowy o nośności 1308 t

OLE_6660OLE_6879www4
Oferta

Utylizacja odpadów i ścieków przemysłowych

Głównym spektrum działalności Spółki w zakresie ochrony środowiska jest odbiór, transport i utylizacja:

 • odpadów ropopochodnych, w tym wód zaolejonych;
 • wód balastowych, wód zęzowych, osadów i innych odpadów różnego pochodzenia pochodzących z jednostek morskich,
 • odpadów wiertniczych;
 • odpadów przemysłowych różnego pochodzenia, w tym z fabryk, z oczyszczalni, z ubojni, a także ropopochodnych;
 • odpadów powstałych po czyszczeniach zbiorników i instalacji;
 • osadów, w tym osadów zaolejonych;
 • zaolejonych gruntów, kruszyw;
 • innych odpadów wg pozwoleń.

 

 

Pozwolenie Zintegrowane

 

Oczyszczalnia Wód Zaolejonych

Posiadamy nowoczesną oczyszczalnię wód zaolejonych, zapewniającą uzyskanie jakości odprowadzanych ścieków na poziomie II klasy czystości wód śródlądowych, zlokalizowaną przy ulicy Kujawskiej 10 w Gdańsku. Ściśle powiązanym zapleczem technologicznym jest Utylizacji Odpadów przemysłowych w Tczewie.

 

 W skład oczyszczalni wchodzą:

 • ciąg oczyszczania mechanicznego z zespołem elektrofiltrów i czterostopniowym separatorem grawitacyjnym,
 • ciąg oczyszczania chemicznego z dwustopniowym układem flotacji mechanicznej i ciśnieniowej,
 • ciąg oczyszczania biologicznego z osadem czynnym.

 

W celu uzyskania bardzo wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń, dodatkowym uzupełnieniem zastosowanej technologii oczyszczania wód zaolejonych, jest ozonowanie oczyszczonych ścieków.

 

 Wyposażenie techniczne Zakładu w Tczewie umożliwia również:

 • odwadnianie i sedymentację osadów, w tym zaolejonych osadów pochodzących od odbiorców zewnętrznych, jak też z procesu technologicznego Oczyszczalni Wód Zaolejonych w Gdańsku,
 • rozdział i odwadnianie emulsji olejowo-wodnych,
 • płukanie zaolejonych gruntów, kruszywa,
 • przygotowanie paliwa alternatywnego na bazie przyjmowanych odpadów stałych i ciekłych,
 • unieszkodliwianie, poprzez wykorzystanie w procesie, odpadowego ługu i kwasu siarkowego.

 

Maksymalna roczna wydajność linii odwadniania i oczyszczania olejów mineralnych – LFO: 50 000 Mg

Maksymalna roczna zdolność przerobowa instalacji odpadów płynnych i ścieków nieoczyszczonych - LFW: 195 200 Mg

 

 

Potencjał techniczno-technologiczny

Dla realizacji tych usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów Spółka dysponuje własnym specjalistycznym potencjałem techniczno-technologicznym:

 • mechaniczno-chemiczno-biologiczną oczyszczalnią wód zaolejonych i ścieków,
 • zakładem utylizacji olejów przepracowanych i biodegradacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi,
 • barkami pływającymi o pojemności od 100 do 1350 m³, przystosowanymi do przewozu i magazynowania płynnych odpadów niebezpiecznych,
 • zespołem ciągników siodłowych typu Man, Volvo i cysternami naczepowymi, przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymogami ADR.

 

Spełniając wymogi Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz aktów wykonawczych do niej, nasze Przedsiębiorstwo zajmuje się odzyskiem olejów odpadowych z odbieranych odpadów, stosując najlepsze dostępne technologie (BAT). Oleje po wstępnej obróbce przekazywane są między innymi do zakładów takich jak Rafineria Nafty Jedlicze, celem poddania ich recyklingowi.

Man z cysterna pod statkiemwww1
Oferta

Czyszczenie przemysłowe

Spółka COMAL specjalizuje się od wielu lat w czyszczeniu i konserwacji paliwowych zbiorników lądowych i statkowych, czyszczeniu i myciu instalacji, rurociągów (nawet o małej średnicy), wymienników ciepła, cystern samochodowych i kolejowych, kontenerów. Oferujemy także czyszczenia ładowni na statkach towarowych. 

 

Kompleksowa usługa w tym zakresie obejmuje również odbiór i unieszkodliwianie wód zaolejonych i osadów pochodzących z czyszczonych zbiorników. Przedsiębiorstwo zajmuje się również oczyszczaniem powierzchni betonowych, kanałów, hal, rusztowań z pozostałości cementu, kleju i innych zanieczyszczeń.

 

Oferujemy wykonanie udrażniania kanalizacji. W zakres naszej działalności wchodzi także oczyszczanie gruntów skażonych substancjami ropopochodnych. Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o. z Gdańska specjalizuje się w również w serwisie separatorów i osadników tłuszczu i substancji ropopochodnych.

 

Oferujemy kompleksową usługę polegającą na:

 • czyszczenie zbiorników paliwowych;
 • czyszczenie separatorów;
 • czyszczenie osadników;
 • czyszczenie odstojników szlamów;
 • czyszczenie rur odpływowych; 
 • przegląd rur odpływowych  części betonowych i stalowych oraz stanu wyposażenia pod względem ich uszkodzeń i awarii;
 • sporządzenie stosownej dokumentacji;

 

Firma dysponuje własnymi środkami transportu lądowego do przewozu zarówno ładunków ciekłych jak i stałych.

 

Do transportu płynnych odpadów niebezpiecznych, a także paliw płynnych używane są zestawy ciągników siodłowych z cysternami oraz samochody specjalistyczne asenizacyjne z pełnym oprzyrządowaniem techniczno-eksploatacyjnym, w tym przeznaczone do transportu materiałów niebezpiecznych (ADR). 

 

Dodatkową oferowaną usługą jest wentylowanie zbiorników, cystern. Posiadamy wentylatory w wykonaniu EX o wydajności do 32000m3/h. Oferujemy usługę przepompowania produktów płynnych między dwoma zbiornikami, cysternami itp.

 

Posiadamy odpowiedni sprzęt do wykonywania zleconych zadań:

 • myjki ciśnieniowe Karcher,
 • myjki wysokociśnieniowe do 1200 bar,
 • odkurzacze przemysłowe,
 • wentylatory w tym w wykonaniu EX,
 • pompy elektryczne w wykonaniu EX o wydajnościach do 150m3/h,
 • pompy pneumatyczne,
 • kompresory spalinowe,
 • oświetlenie bezpieczne w wykonaniu EX,
 • samochody specjalistyczne asenizacyjne w ADR.

 

Charakteryzujemy się mobilnością. Możemy wykonywać prace nawet w miejscach, w których nie ma dostępu do prądu oraz bieżącej wody. Realizujemy również nietypowe projekty dostosowane do specyficznych wymagań Klienta. Do świadczenia opisanego zakresu usług Spółka posiada wszystkie wymagane przepisami uprawnienia i pozwolenia, a także wysoko wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę pracowników i nadzoru.

 

Informujemy, że w naszych działaniach przywiązujemy dużą uwagę do zapewnienia bezpieczeństwa naszym Pracownikom przy realizacji zadań. Postępujemy według przyjętych i wdrożonych reguł pracy. Potwierdzeniem tego jest System Zarządzania Jakością na zgodność z normami ISO 9001-2015 oraz ISO 14001-2015 oceniony i zatwierdzony przez LRQA. Zgodnie z tym Systemem posiadamy procedury, które stosujemy podczas wykonywania usług.

 

W przypadku zainteresowania zachęcamy Państwa do złożenia zapytania ofertowego, gdyż każdego z naszych Klientów postrzegamy indywidualnie i możemy zaproponować konkurencyjne warunki współpracy.

DSC_1115
Oferta

Transport morski

Oferujemy odbiór odpadów niebezpiecznych w obrębie portów i red Gdyni oraz Gdańska przez naszą flotę specjalistycznych jednostek morskich:

 • Zbiornikowiec ECOMAL (ex ROMANKA) o nośności 1308 t
 • Zbiornikowiec ECOMAL II (ex PALICA) o nośności 1322 t
 • Pchacz ŻUBR o mocy silnika głównego 836 HP
 • oraz szereg barek zbiornikowych o łącznej pojemności ponad 6500 m3
OLE_6912-3OLE_4299OLE_4592-2DSC00099OLE_7028

Siedziba firmy

Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o.

ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk

Telefon

Tel.: (+48) 58 511 90 90

Tel./Fax.: (+48) 58 776 20 67

E-mail

Napisz do nas:

office@comal.com.pl