1986 rok założenia
Oferta

Czyszczenie przemysłowe

Spółka COMAL specjalizuje się od wielu lat w czyszczeniu i konserwacji paliwowych zbiorników lądowych i statkowych, czyszczeniu i myciu instalacji, rurociągów (nawet o małej średnicy), wymienników ciepła, cystern samochodowych i kolejowych, kontenerów. Oferujemy także czyszczenia ładowni na statkach towarowych. 

 

Kompleksowa usługa w tym zakresie obejmuje również odbiór i unieszkodliwianie wód zaolejonych i osadów pochodzących z czyszczonych zbiorników. Przedsiębiorstwo zajmuje się również oczyszczaniem powierzchni betonowych, kanałów, hal, rusztowań z pozostałości cementu, kleju i innych zanieczyszczeń.

 

Oferujemy wykonanie udrażniania kanalizacji. W zakres naszej działalności wchodzi także oczyszczanie gruntów skażonych substancjami ropopochodnych. Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o. z Gdańska specjalizuje się w również w serwisie separatorów i osadników tłuszczu i substancji ropopochodnych.

 

Oferujemy kompleksową usługę polegającą na:

 • czyszczenie zbiorników paliwowych;
 • czyszczenie separatorów;
 • czyszczenie osadników;
 • czyszczenie odstojników szlamów;
 • czyszczenie rur odpływowych; 
 • przegląd rur odpływowych  części betonowych i stalowych oraz stanu wyposażenia pod względem ich uszkodzeń i awarii;
 • sporządzenie stosownej dokumentacji;

 

Firma dysponuje własnymi środkami transportu lądowego do przewozu zarówno ładunków ciekłych jak i stałych.

 

Do transportu płynnych odpadów niebezpiecznych, a także paliw płynnych używane są zestawy ciągników siodłowych z cysternami oraz samochody specjalistyczne asenizacyjne z pełnym oprzyrządowaniem techniczno-eksploatacyjnym, w tym przeznaczone do transportu materiałów niebezpiecznych (ADR). 

 

Dodatkową oferowaną usługą jest wentylowanie zbiorników, cystern. Posiadamy wentylatory w wykonaniu EX o wydajności do 32000m3/h. Oferujemy usługę przepompowania produktów płynnych między dwoma zbiornikami, cysternami itp.

 

Posiadamy odpowiedni sprzęt do wykonywania zleconych zadań:

 • myjki ciśnieniowe Karcher,
 • myjki wysokociśnieniowe do 1200 bar,
 • odkurzacze przemysłowe,
 • wentylatory w tym w wykonaniu EX,
 • pompy elektryczne w wykonaniu EX o wydajnościach do 150m3/h,
 • pompy pneumatyczne,
 • kompresory spalinowe,
 • oświetlenie bezpieczne w wykonaniu EX,
 • samochody specjalistyczne asenizacyjne w ADR.

 

Charakteryzujemy się mobilnością. Możemy wykonywać prace nawet w miejscach, w których nie ma dostępu do prądu oraz bieżącej wody. Realizujemy również nietypowe projekty dostosowane do specyficznych wymagań Klienta. Do świadczenia opisanego zakresu usług Spółka posiada wszystkie wymagane przepisami uprawnienia i pozwolenia, a także wysoko wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę pracowników i nadzoru.

 

Informujemy, że w naszych działaniach przywiązujemy dużą uwagę do zapewnienia bezpieczeństwa naszym Pracownikom przy realizacji zadań. Postępujemy według przyjętych i wdrożonych reguł pracy. Potwierdzeniem tego jest System Zarządzania Jakością na zgodność z normami ISO 9001-2015 oraz ISO 14001-2015 oceniony i zatwierdzony przez LRQA. Zgodnie z tym Systemem posiadamy procedury, które stosujemy podczas wykonywania usług.

 

W przypadku zainteresowania zachęcamy Państwa do złożenia zapytania ofertowego, gdyż każdego z naszych Klientów postrzegamy indywidualnie i możemy zaproponować konkurencyjne warunki współpracy.

DSC_1115

Siedziba firmy

Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o.

ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk

Telefon

Tel.: (+48) 58 511 90 90

Tel./Fax.: (+48) 58 776 20 67

E-mail

Napisz do nas:

office@comal.com.pl