1986 rok założenia
Kontakt

Przedsiębiorstwo ''COMAL'' Sp. z o.o.

Siedziba firmy:

ul. Kujawska 10

80-550 Gdańsk

Telefon kontaktowy:

(+48) 58 511 90 90,

kom.: (+48) 519 303 429

E-mail:

office@comal.com.pl

Siedziba główna / Biuro

Sekretariat

tel.: (+48) 58 511 90 90

kom.: (+48) 519 303 429

e-mail: office@comal.com.pl

 

Prezes Zarządu

Eugeniusz Warczok

tel.: (+48) 58 511 90 90

 

V-ce Prezes Zarządu

Karolina Waszkiewicz

tel. (+48) 512 405 537

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Produkcji

Rafał Hirsz

tel. (+48) 506 584 680

 

Dyrektor ds. Współpracy i Rozwoju

Rafał Bystrzanowski

tel. (+48) 512 405 404

 

Dyrektor ds. Kontroli, Ochrony Środowiska
i Zarządzania Jakością

Agnieszka Roszkowska

tel. (+48) 512 405 050

 

Dyrektor Finansowy

Magdalena Wolińska

tel. (+48) 508 288 063

 

e-faktury: faktury@comal.com.pl

Dane firmy

Nr BDO: 000000407

NIP: 584-025-13-33, REGON: 002846646

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000124201, Kapitał zakładowy: 1 053 000 zł.

Zgłoszenia SENT

e-mail: sent@comal.pl

Terminal OWZ Gdańsk, 24H/dobę

Oczyszczalnia Wód Zaolejonych:

ul. Kujawska 10

80-550 Gdańsk

Tel.: (+48) 58 324 91 65

Fax.: (+48 ) 58 776 20 67

E-mail: owz@comal.com.pl

Kierownik OWZ:

Henryk Kuczmarski

Tel.: (+48) 58 324 91 65

Tel. kom.: (+48) 508 288 066

Terminal ZUO Tczew

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych

ul. Malinowska 24

83-110 Tczew

 

Tel/Fax: (+48) 58 532 09 40

Czynne: pon.- pt., 07:00 - 15:00

Rekrutacja

CV prosimy kierować na adres mailowy: office@comal.com.pl

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO), prosimy o zamieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treści CV.

 

Jeżeli w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym zamieszczone będą inne dane osobowe niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy i chce Pani/Pan, aby dane te były przetwarzane na cele rekrutacji, proszę umieścić w treści CV następującą klauzulę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo COMAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80‑550) przy ul. Kujawskiej 10, moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym, innych niż: imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu mojego uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które wysyłam zgłoszenie aplikacyjne przez okres 6 miesięcy od dnia wysłania zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

 

Zgoda na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo COMAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80‑550) przy ul. Kujawskiej 10 moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym, w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez GRAAL S.A. w okresie 6 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia aplikacyjnego. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

 

CV BEZ KLAUZULI WYMAGANEJ PRAWEM NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W REKRUTACJI

Siedziba firmy

Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o.

ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk

Telefon

Tel.: (+48) 58 511 90 90

Tel./Fax.: (+48) 58 776 20 67

E-mail

Napisz do nas:

office@comal.com.pl